Polityka prywatności

 Polityka prywatności KSW FOTO

 

Ostatnio aktualizowano 27/11/2012

KSW FOTO szanuje prawo użytkowników do prywatności i ochrony ich danych osobowych udostępnianych podczas odwiedzania naszych stron. Wierzymy, że odpowiednia wiedza jest kluczem do tego, jak monitorować i chronić informacje dotyczące użytkowników, które są udostępniane przy rejestracji i korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie określa praktyki stosowane przez KSW FOTO w odniesieniu do wszystkich użytkowników odwiedzających strony internetowe, które są własnością spółki należącej do BIURA FEDERACJI KSW, ul. Marszałkowska 56 lok. 14, 00-545 Warszawa.

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt z biurem KSW FOTO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@konfrontacja.com

Użytkownik poprzez zaakceptowanie zasad Polityki Prywatności oraz zamieszczenie swoich danych osobowych wyraża zgodę na:

  • wykorzystywanie tych informacji przez KSW FOTO, bądź przez spółki dominujące albo zależne w stosunku do KSW FOTO oraz przez spółki powiązane z BIURem FEDERACJI KSW, w sposób określony w rozdziale "Dane Osobowe", zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dzieci

Osoby niepełnoletnie (które nie ukończyły 18 roku życia) nie kwalifikują się do korzystania ze Strony bez nadzoru osób dorosłych. Korzystając ze Strony bez nadzoru osób dorosłych lub rejestrując konto na Stronie, użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni.


Dane osobowe

KSW FOTO zbiera określone dane osobowe użytkowników Strony. Aby zarejestrować się na Stronie użytkownicy zobowiązani są podać informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, pod który powinny trafiać faktury oraz numer telefonu. Dzięki podaniu tych informacji użytkownik uzyska dostęp do zdjęć on-line, uzyska licencję na korzystanie ze zdjęć oraz możliwość pobierania zdjęć ze strony internetowej. wykorzystywać dane użytkowników, takie jak numer karty kredytowej albo dane dotyczące firmy, podczas procedur związanych z uzyskiwaniem danych dot. zdolności płatniczej.

 

KSW FOTO może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do następujących celów:

  • realizacji zamówień użytkowników i ich fakturowania;
  • obsługi i aktualizacji kont użytkowników;
  • wysyłania ofert, informacji dotyczących nowych rodzajów usług, promocji, aktualności i informacji o nadchodzących wydarzeniach;
  • przy dotrzymywaniu warunków promocji lub konkursu;
  • świadczenia usług użytkownikom, którzy na przykład zechcą zamieszczać swoje materiały na stronie KSW FOTO;
  • odpowiadania na zapytania wysłane pocztą elektroniczną; oraz notyfikuje o istotnych zmianach w Polityce Prywatności lub w Regulaminie Korzystania z serwisu http://kswfoto.com;
  • podjęcia innych działań, jeśli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub gdy KSW FOTO w dobrej wierze uzna, że takie działanie jest wymagane przez prawo lub jako dopełnienie procedur prawnych, do których musi się dostosować KSW FOTO;
  • udostępniania stronom trzecim w przypadku reorganizacji firmy, w szczególności, fuzji, przejęcia lub sprzedaży części lub całości przedsiębiorstwa, lub w wypadku upadłości.

KSW FOTO może też udostępniać lub ujawniać dane osobowe użytkownika gromadzone na Stronie spółkom dominującym lub powiązanym, które to spółki wymagają udostępnienia danych osobowych użytkownika do badań, celów administracyjnych lub innych wewnętrznych celów biznesowych tych spółek. Powyższe spółki mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby poinformować go o możliwości skorzystania z ich usług lub nabycia ich produktów.

 

Za wyjątkiem opisanych powyżej przypadków KSW FOTO nie odsprzedaje, ani w inny sposób nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników w celach promocyjnych i marketingowych.

 

KSW FOTO będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to uzasadnione celami biznesowymi, lub tak długo jak wymagane to będzie przepisami prawa.


Informacje dotyczące Profilu Użytkownika

Dane wykorzystywane w Profilu Użytkownika (takie jak profil działalności spółki i wybór języka), dostarczone za pomocą formularza rejestracyjnego, są używane przez KSW FOTO do stworzenia osobistego konta, oferowania indywidualnego zestawu usług i ofert oraz tworzenia usług reklamowych. KSW FOTO może także monitorować działania użytkownika na Stronie, co pomoże uzupełnić dane z profilu użytkownika oraz dostarczać odpowiadające zainteresowaniom użytkownika produkty i usługi. KSW FOTO może także gromadzić dane użytkowników w sposób pozwalający na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników odwiedzających Stronę. KSW FOTO może na przykład tworzyć raporty dotyczące najczęściej szukanych tematów zdjęć, poprzez zbieranie ogólnych danych związanych z wyszukiwaniem na podstawie wyników indywidualnych wyszukiwań użytkowników. Zebrane ogólne dane tego typu mają anonimowy charakter i nie zawierają danych osobowych użytkownika. KSW FOTO może udostępniać stronom trzecim w celach przeprowadzenia audytu, badań oraz w innych analitycznych celach zebrane dane statystyczne, które nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.


Dane gromadzone automatycznie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, również nasza strona podczas przeglądania jej zawartości gromadzi pewne informacje. Tego typu informacje dotyczą: adresów IP (internet protocol), rodzajów przeglądarek internetowych, danych dostawcy usług internetowych, przeglądanych wcześniej stron internetowych i stron internetowych, na których użytkownik zakończył przeglądanie, systemów operacyjnych użytkowników oraz daty i godziny i innych danych związanych ze strumieniem kliknięć.

KSW FOTO używa tego typu informacji, (które nie pozwalają na zidentyfikowanie indywidualnych użytkowników), przy analizowaniu bieżących trendów fotografii stockowej, a także są one pomocne w administrowaniu stroną, przy badaniu aktywności użytkowników na Stronie i przy zbieraniu informacji o charakterze demograficznym, dotyczących ogółu użytkowników Strony.

Podczas logowania jesteśmy w stanie automatycznie liknować Twoje konto z takimi danymi jak np. historia sprzedaży. Adres IP daje nam informację o geograficznej lokalizacji sieciowej użytkownika strony.Zmiana adresu i informacji kontaktowych

Jeśli dane osobowe użytkownika ulegną zmianie lub jeśli użytkownik nie chce dłużej korzystać z usług KSW FOTO, może poprawić, uzupełnić lub usunąć dane ze swojego profilu w sekcji "Kontakt" bądź wysyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta na adres poczty elektronicznej natalia@konfrontacja.com, lub skontaktować się telefonicznie, bądź listownie. Powyższa prośba zostanie spełniona w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania.


Bezpieczeństwo

KSW FOTO stosuje różnego rodzaju funkcje operacyjne, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych użytkowników. Na przykład, KSW FOTO przechowuje dane osobowe dostarczane przez użytkowników w komputerach, do których dostęp jest ograniczony i które umieszczone są w strzeżonych pomieszczeniach. Pracownicy KSW FOTO są szkoleni w kwestiach zagadnień stosowania najnowocześniejszych procedur zabezpieczania danych. W przypadku pytań dotyczących zabezpieczeń stosowanych na naszych stronach, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@konfrontacja.com

 

W trakcie przesyłania przez użytkowników szczególnych danych (np. numerów kart kredytowych) na nasze serwery stosujemy techniki szyfrowania danych SSL. W trakcie przesyłania danych za pomocą Internetu nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i KSW FOTO nie gwarantuje, że Strony KSW FOTO nie staną się celem ataków hakerów.


Cookies

Podczas korzystania ze Strony, http://kswfoto.tox.pl/; wysyła komputerowi użytkownika tzw. pliki cookies, które zapisują się na twardym dysku użytkownika i zawierają informacje, które nie pozwalają na identyfikację danych osobowych ani innych informacji osobistych. Pliki cookies rozpoznają jedynie dane dotyczące komputera użytkownika. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie strony KSW FOTO do oczekiwań i preferencji użytkownika. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie akceptowała ona nadchodzących plików cookies, lecz spowoduje to brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Stron KSW FOTO.


E-mail

KSW FOTO nie udostepnia, nie odsprzedaje i nie oferuje danych e-maili firmom trzecim. KSW FOTO może wysyłać do użytkowników wiadomości e-mail z informacją dotyczącą ostatniego zamówienia, które będą dostarczane na adres poczty elektronicznej zgłoszony przez użytkownika do KSW FOTO.

KSW FOTO oferuje swoim użytkownikom możliwość rezygnacji z wiadomości informujących o promocjach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wspomnianych wiadomości lub chce się wyrejestrować ze Stron KSW FOTO, powinien wypełnić formularz na Stronie w sekcji "Kontakt", gdzie w miejscu wpisywania komentarzy należy zaznaczyć, chęć usunięcia danych użytkownika z listy korespondencyjnej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości informujących o korzyściach, promocjach albo specjalnych ofertach, może zrezygnować z tej usługi kierując się instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej takiej wiadomości albo skontaktować się z KSW FOTO, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

natalia@konfrontacja.com


Zmiany dotyczące zasad Polityki Prywatności KSW FOTO online

KSW FOTO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, a w związku z tym zachęca do częstego zapoznawania się z jej treścią. Przed wprowadzeniem istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności KSW FOTO zamieści stosowną informację na Stronie http://kswfoto.com - na stronie głównej lub w innym stosownym miejscu, na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności. Użytkownik będzie powiadomiony o zmianach dotyczących zakresu informacji pozyskiwanych od użytkowników, sposobu ich wykorzystania oraz ewentualnych przypadków udostępniania tych informacji. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru, czy chce, aby informacje udostępnione przez użytkownika były wykorzystywane przez KSW FOTO w inny niż dotychczas sposób.


Informacja prawna

KSW FOTO może udostępniać dane osobowe użytkowników, jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub gdy KSW FOTO w dobrej wierze uzna, że gdy takie udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo, lub jako dopełnienie procedur prawnych do których musi się stosować KSW FOTO.

 

FEDERACJA KSW Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Marszałkowska 56 lok. 14
00-545 Warszawa

NIP: 7010326439

REGON:145895303

KRS: 0000402324

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2012